Przewodniki

Kaszuby (wydanie VII)

Kaszuby (wydanie VII)

Jarosław Ellwart Wyd. Region, Gdynia 2001 ISBN: 83-87400-66-1 Przewodnik turystyczny prezentujący całośœciowo ziemię kaszubską -centralną i zachodnią częœć woj. pomorskiego (powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kośœcierski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski). Opisy miejscowoœci z podstawowymi danymi historycznymi i informacjami o…