Legendy ziemi kościerskiej

Roman A. Regliński
Data wydania: 2001, wyd. I
ISBN: 83-87400-53-X

BliŸźniacze dla „Legend ziemi kartuskiej” wydanie 33 legend z dawnego powiatu koœścierskiego. Ich pierwowzorem były podania zebrane i wydane z początku XX wieku przez Paula Behrenta w języku niemieckim. Zawiera archiwalne zdjęcia i komentarze.

Liczba stron: 72 str.
Format: 12 x 19 cm