Błękitna kraina

Red. Jarosław Ellwart
Wyd. Region, Gdynia 1999
ISBN: 83-87400-19-X

Pierwsze po II wojnie œświatowej wydawnictwo turystyczne całośœciowo prezentujące walory ziemi lęborskiej, szczególnie okolice Lęborka, Łeby i wschodniej częœci Słowińskiego Parku Narodowego. Autorami częœci przewodnika są czynni przewodnicy PTTK z koła w Lęborku. Opisy krajoznawcze (trasy turystyczne i słowniczek) uzupełniają grafiki, mapy i plany miast.

Liczba stron: 88 str.
Format: 12 x 16 cm